พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)