เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมของวุฒิสภาภายในกำหนดเวลา 15 วัน จำนวน 1 กระทู้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)