เลือกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมพ้นตำแหน่งตามวาระ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)