คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 16 คน สิ้นสุดลง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)