เลือกผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)