รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) จำนวน 4 ครั้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)