กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการออกกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)