รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)