มติการถอดถอนนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกษิต ภิรมณ์ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล และนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ออกจากตำแหน่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)