รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 และ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)