ขยายเวลาปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผล การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)