กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อการขยายตัวของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และปัญหาความล่าช้าของการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกและส่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)