รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ปีที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) จำนวน 2 ครั้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)