ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เรื่อง การยื่นคำร้องให้ถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)