ขยายระยะเวลาของการตรวจสอบคำร้องขอให้ถอดถอน พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายการุณ โหสกุล และนายจตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)