กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการเจรจาเนื่องจากการปักปันเขตแดนในพื้นที่ต่อเนื่องกับประเทศกัมพูชา (ครั้งที่ 14/2552)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)