ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2494

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)