การเลือกกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา( IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก ( APPU) และองค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) แทนตำแหน่งที่ว่าง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)