ขอนำ เรื่อง การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ให้ที่ปรึกษาพิจารณา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)