กระทู้ : เรื่อง การดำเนินงานของ ขสมก.ที่ส่อไปในทางทุจริตจากการกรณีการทำสัญญาเช่าเหมาซ่อมรถยูโรทู

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)