เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)