ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 102537)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)