รายงานการประชุมลับของวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2536

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)