ร่างพระราชบัญญัติ โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดสิงห์สุธาวาส ตำบลบางแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ..... /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)