ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการของสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ไปเป็นของกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารงานกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ไปเป็นของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ..... (ครั้งที่ 4/ 2533)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)