เลือกประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)