ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนจองกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3/2530)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)