ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .....(ครั้งที่3/2526 ชุดที่ 2 สมัยวิสามัญ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)