ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดสถิตย์วัฒนาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... (ครั้งที่ 10/2525) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)