ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดราษฎร์บูรณะ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ..... (ครั้งที่ 10/2525) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)