ได้รับหนังสือจากประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)