รับทราบประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ (ชุดหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช) (ครั้งที่ 4/2518) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)