เลขาธิการรัฐสภา เชิญประธานและรองประธานรัฐสภาขึ้นบัลลังก์ /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)