ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552-

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)