ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)