ขอให้วุฒิสภามีมติให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps