ขอให้วุฒิสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps