ตั้งกรรมาธิการเพิ่มเติมและขอตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)