การยกเลิกตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตำแหน่งอื่น ๆ กรณียกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps