การสนับสนุนการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยของสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps