การเพิ่มศักยภาพและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps