แนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรค 2 และการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมาโดยเร่งด่วน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps