ขอให้พิจารณา ติดตามการจ่ายเงินเดือนและค่าอาหารกลางวันให้แก่ครูพี่เลี้ยงและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)