Browsing 2.5.1 รายงานการวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.5.1 รายงานการวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร by Relation "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

Sort by: Order: Results:


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps