สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : “เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชน” ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)