ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)