คู่มือการจัดทำแนวทางการสอบถามเพื่อลงมติ ในการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงมาตราในที่ประชุมสภาสำหรับประธานของที่ประชุม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)