ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)