การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อำเภอสัตหีบ กับการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงรอบเมืองสัตหีบ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)