รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย (Logistics) กรณีศึกษาเฉพาะ Last Mile Delivery ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)